Địa chỉ: Xóm Hưng Nguyên, Xã Tân An, Tân Kỳ, Nghệ An