Địa chỉ: Xóm Hưng Nguyên, Xã Tân An, Tân Kỳ, Nghệ An
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Tân An

Xóm Hưng Nguyên, Xã Tân An, Tân Kỳ, Nghệ An
nan-tanky-mntanan.tk@nghean.edu.vn