Địa chỉ: Xóm Hưng Nguyên, Xã Tân An, Tân Kỳ, Nghệ An
Nội dung đang được cập nhật.